Kontaktujte nás

731389957

Sečtěte a zaokrouhlete (12.9 + 3.2) *

Pravidla turnaje

Hrací čas

Turnaj se hraje 2 x 20 minut. Každému zápasu předchází 3 minutové rozbruslení. Mezi 1. a 2. poločasem je čas na rozbruslení stanoven na 2 minuty. Každý tým má k dispozici jeden třiceti (30) sekundový time-out za zápas.

Formát

Tým bude hrát pět utkání v turnajovém systému "každý s každým". Po odehrání všech zápasů každého s každým, první dva týmy v tabulce se utkají o pozici šampiona turnaje ve fiálovém zápase.

Doba zahájení utkání

S výjimkou prvního utkání dne musí být týmy připraveny zahájit svůj zápas o 10 minut dříve, pokud je k dispozici led.

Čištění ledové plochy

Po každé hře se provede čištění ledu.

Určení pořadí v turnaji

A) Umístění družstva v turnaji je určeno body dosaženými za jednotlivé zápasy.

B) Body se udělují následujícím způsobem: i) 2 body za výhru ii) 1 bod za remízu iii) 0 bodů za prohru

C) V zápasech každého s každým končí nerozhodné utkání remízou. Finálový zápas se hraje do rozhodnutí.

D) Bodová rovnost v tabulce se rozdělí takto: i) Jsou-li v bodech srovnány pouze dva týmy, rozhoduje vzájemný zápas ii) Pokud rovnost nastane u tři a více týmů, pak celkový počet bodů mezi týmy v jejich vzájemných zápasech bude určující klíč. Pokud si týmy zůstávají i nadále rovny, budou rozhodovat statistiky podle následujících kritérií.:

 (i) Větší počet výher. (ii) Nejvyšší rozdíl vstřelených a obdržených branek. (iii) Nejvíce vstřelených branek. (iv) Tým s nejméně trestnými minutami. (v) Menší počet trestů do konce utkání. (vi) První vstřelený gól ve vzájemném zápase. (vii) Hod mincí.

E) Každý tým má povolen 30 sekundový time-out v průběhu jednoho zápasu.

Mercy rule

Pokud kdykoliv během druhého poločasu bude jeden tým vést rozdílem sedmi (7) gólů nebo více, začne se hrát přes přerušení časomíry a to do té doby než se rozdíl mezi týmy sníží pod sedm (7) branek.

Finálový zápas

Pokud finálové utkání skončí nerozhodně po základní hrací době, pokračuje se po dvaceti (20) minutových prodlouženích dokud nepadne vítězná branka (systém náhlá smrt). O tom, kdo bude mít v držení kroužek na začátku prodloužení hry rozhodne hod mincí.

Čas hry

Pokud kdykoliv během druhé poloviny zápasu nastane situace, že hra nemůže být zjevně dokončena v určeném čase, ředitel organizačního výboru nese výhradní odpovědnost za rozhodnutí, zda se bude časomíra nadále zastavovat nebo se bude pokračovat bez přerušení. Trenéři budou před každou změnou časomíru upozorněni.

Nahoru